ARNIE ZIMMERMAN 2

ARNIE ZIMMERMAN
Bio

Slabs, Tubes, Holes #3
2013
White stoneware
38″ x 24″ x 24″

< Previous | Next >

Artwork