ARNIE ZIMMERMAN 4

ARNIE ZIMMERMAN
Bio

Figures, Slabs, Tubes, Holes
White stoneware
31″ x 13″ x 12″

< Previous | Next >

Artwork