ARNIE ZIMMERMAN 5

ARNIE ZIMMERMAN
Bio

Slabs, Tubes, Holes #5 (detail)
White stoneware
43″ x 19″ x 25″

< Previous | Next >

Artwork