Shiyuan Xu 1

SHIYUAN XU

Vena #4
2019
Colored Porcelain paperclay, glaze
22″ x 9.5″ x 17″

Next >

Artwork