Shiyuan Xu 10

SHIYUAN XU

Vena #7
2020
Colored Porcelain paperclay, glaze
20″ x 13″ x 9.5″

< Previous | Next >

Artwork