Shiyuan Xu 11

SHIYUAN XU

Vena #10
2020
Colored Porcelain paperclay, glaze
13.5″ x 12″ x 8.5″

< Previous | Next >

Artwork