Shiyuan Xu 2

SHIYUAN XU

Vena #3
2019
Colored Porcelain paperclay, glaze
20″ x 11″ x 11″

< Previous | Next >

Artwork