Shiyuan Xu 3

SHIYUAN XU

Blue Vein #9
2020
Colored Porcelain paperclay, glaze
20″ x 13″ x 9.5″

< Previous | Next >

Artwork