Shiyuan Xu 5

SHIYUAN XU

Blue Vein #11
2020
Colored Porcelain paperclay, glaze
16″ x 8.5″ x 15.5″

< Previous | Next >

Artwork