Shiyuan Xu 9

SHIYUAN XU

Vena #2
2019
Colored Porcelain paperclay, glaze
16.5″ x 8.5″ x 15″

< Previous | Next >

Artwork